Noel đang đến gần với hầu hết mọi thành phố trên thế giới, đây là dịp để những người thân đoàn tụ cùng với