Núi đá vôi Hà Giang Trên cao nguyên Đồng Văn có một hệ thống các núi đá được các nhà khoa học phân tích